Политика за защита на личните данни

 Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни:

 
„ET Виа Травел- Антония Тодорова” е едноличен търговец, с регистрация в Търговски регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 131424051. „ET Виа Травел- Антония Тодорова” е вписана в публичния Регистър на туроператорите и туристическите агенти, част от Националния туристически регистър. Удостоверение за регистрация No 05496 с право на дейност като туроператор и туристически  агент.
Можете да се свържете с нас на адрес: 
гр. София 1303, 
ул. "Позитано" No 44 
E- mail: info@viatravel.bg
телефони +3592/9801840
ТО/ ТА  ЕТ „Виа Травел АТ“ спазва нормативнте изисквания по Регламент 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните). Ние се задължаваме Вашите данни да бъдат обработвани законосъобразно, добросъвестно, прозрачно, за конкретни цели, с подходящо ниво на сигурност, внимание и защита. 
Ние работим съобразно  Закона за туризма според, който ако желаете да ползвате наши услуги следва да имаме сключен договор.  Договорът трябва да съдържа Вашите име, адрес и данни от личния документ.
С цел изпълнение на поетите към Вас ангажименти след сключване на договор, ние предоставяме само необходимата минимална  информация  за Вашите лични данни  на:
Хотелиер – имена и дата на раждане
Хотелиер в трети страни извън ЕС- име, фамилия, месец и година на раждане
Лицензирани  застрахователни дружества - при сключване на задължителна застраховка при пътуване извън страната на -имена и ЕГН
При продажба на пакети на други туроператори- име, адрес и данни от личния документ
Авиокомпании и IATA агенти -при продажба на самолетен билет - име, адрес и данни от личния документ
Ние съхраняваме Вашите данни до три месеца след приклюване на договор сключен с Вас.
Вие имате права върху Вашите лични данни:
При желание от Ваша страна можем да Ви предоставим личните Ви данни, които съхраняване при нас.
При желание от Ваша страна можем да направим корекция или изтриване на Вашите лични данни.
При несъгласие от Ваша страна с начина на обработка на Вашите лични данни, може да напраите писменно възражение за ограничаване на обработката им.
В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва: 
Комисия за защита на личните данни
гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон:02 915 3 518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg